terugkeren>>

WATHELET PLEIT VOOR OPRICHTING OBSERVATORIUM GEZINSBELEID

       
1 december, BELGA

 

Staatssecretaris Melchior Wathelet gaat de regering voorstellen een Observatorium voor het gezinsbeleid in het leven te roepen. Dat moet voor een permanente monitoring zorgen van de internationale verplichtingen en nationale acties voor gezinnen, zo bleek dinsdag in de Kamercommissie Justitie, waar Wathelet zijn beleidsnota voorstelde.


    Hij benadrukte het tekort aan evaluatie op het vlak van
gezinsbeleid op middellange en lange termijn. De staatssecretaris wees er ook
op dat het gezinsbeleid raakpunten heeft met fiscaliteit, energie,
mobiliteit, economie en dus het gezinsbudget. Bovendien worden
gezinnen rechtstreeks be´nvloed door beslissingen die op andere domeinen
genomen worden, zoals familierecht, sociale zekerheid en justitie.


    "Teneinde tegemoet te komen aan de uitdagingen waarmee gezinnen in
deze bijzonder angstwekkende periode worden geconfronteerd, is de
complementariteit van de voorzieningen van het grootste belang", stelt
Wathelet. Hij zal de regering voorstellen een observatorium voor
het gezinsbeleid op te richten teneinde de monitoring van de
internationale verplichtingen en nationale acties ten gunste van de gezinnen
permanent te waarborgen.


    De beleidsnota stipt nog de noodzaak aan te weten hoe de dienst
voor alimentatievorderingen (Davo) kan worden versterkt en
toegankelijker gemaakt voor een groter aantal gezinnen. De Davo wordt momenteel
te weinig gebruikt, als gevolg van het uitblijven van
informatiecampagnes voor het grote publiek en de geldende inkomensplafonds. Er
komt alvast een studie naar de mogelijkheden om deze plafonds te
verhogen en het fonds de mogelijkheid te bieden een groter gedeelte terug
te vorderen van de uitkeringen die de onderhoudsplichtigen nog
moeten betalen. ALN/LOD/(FEM)/