terugkeren>>

23.02.09 Gezinsbond

 

Gezinsbond aangenaam verrast door uitbreiding ouderschapsverlof

Naar aanleiding van de begrotingsopmaak 2009 werd door de federale regering beslist ouders de mogelijkheid te bieden om ouderschapsverlof op te nemen voor kinderen tot 12 jaar. De regeling geldt voor alle kinderen en ook bij adoptie. De maatregel stond voordien alleen open voor ouders met kinderen tot zes jaar.

De Gezinsbond wijst er al langer op dat ook ouders met grotere kinderen moeilijkheden ondervinden om de combinatie werk en gezin te kunnen bolwerken. Vooral het overbruggen van de schoolvakanties bleef een heikel punt. Voor de ouders met kinderen op de lagere school is deze beslissing van de regering dan ook goed nieuws.

De Gezinsbond is tevreden met de uitbreiding van de regeling voor ouderschapsverlof, en hoopt dat in de toekomst nog meer aanpassingen zullen volgen. Op het verlanglijstje van de gezinnen staat onder meer:   - dat de duur van het ouderschapsverlof wordt verlengd tot een jaar per kind, - dat de ancienniteitsvoorwaarde voor het opnemen van ouderschapsverlof vermindert tot zes maanden - dat ouderschapsverlof ook mag opgenomen worden op 1/3 en 1/4de basis van de werktijdregeling - dat ook zorgouders in een nieuw samengesteld gezin ouderschapsverlof voor de kinderen van hun partner mogen nemen - dat de vergoeding voor de thematische verloven wordt verhoogd tot het gewaarborgd minimumloon.