terugkeren>>

 
  Actie voor het gezin vzw is voorstander van een volledig verbod op zwanger worden voor een ander. Onze organisatie verzet zich met klem tegen elke mogelijkheid om het kind van iemand anders te dragen op basis van een contract of welk ander type van legale overeenkomst ook.

Wij hebben zeker begrip voor de pijn van koppels die een kind wensen en de geneeskunde kan gelukkig de meeste gevallen van steriliteit oplossen. Maar er bestaat geen recht op een kind. In de eerste plaats moet het om het welzijn van het kind gaan, en dat van de vrouwen die eventueel zouden instemmen om een kind te dragen waarvan ze meteen na de geboorte gescheiden worden.

Vanuit juridisch oogpunt gaat de toestemming tot zwanger worden voor een ander – zelfs onder uiterst strikte voorwaarden – in tegen de meest fundamentele principes van ons rechtssysteem. Juridisch is de moeder de persoon die geboorte geeft aan het kind. Een overeenkomst over het dragen van een kind voor iemand anders dringt de vraag op naar het recht van de moeder om de afstamming van het kind te bepalen. Bovendien staat het menselijk lichaam niet vrij ter beschikking en kan het niet het onderwerp van een contract zijn. Dit principe is evenzeer van toepassing op het ongeboren kind als op het reeds geboren kind dat als gevolg van een overeenkomst bestemd is om door de moeder aan iemand anders te worden weggegeven.

Ethisch gezien betekent het draagmoeder zijn voor een ander de exploitatie van een vrouwenlichaam dat enkel nog gezien wordt als een middel om de kinderwens van een ander te bevredigen. Natuurlijk is deze exploitatie des te sterker wanneer het contract een verloning of zelfs een schadevergoeding voor de moeder voorziet. Maar zelfs indien men elke betaling en elke vorm van commercialisering formeel zou verbieden, hoe zal men dan concreet het naleven van die wet kunnen nagaan? Hoe zal men vermijden dat in de praktijk vrouwen uit minder bevoordeelde middens gebruikt worden als draagmoeders ? Daarbij komen nog al de lichamelijke en medische risico’s die inherent zijn aan iedere in vitro bevruchting en elke zwangerschap

Ook voor het kind zijn de risico’s niet te verwaarlozen. We weten dat al tijdens de zwangerschap erg sterke banden worden gevormd tussen moeder en kind. De draagmoeder zal dan ook voortdurend moeten vechten tegen die neiging om een band met het kind op te bouwen, als ze geen psychologische schade wil oplopen bij de scheiding. Deze situatie kan erg slecht zijn voor het kind en de moeder in kwestie. Bovendien, hoe zal het kind later reageren als men het vertelt (als men het al doet) dat het gedragen is door een andere vrouw vooraleer te zijn weggeschonken ?

Schrijf vandaag nog naar de senatoren om uw afwijzing van het draagmoederschap te laten kennen! (Zie de mailadressen hieronder).

Mailadressen van de Nederlandstalige senatoren van de verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden.

Patrick Vankrunkelsven vankrunkelsven@senators.senate.be Open VLD
Guy Swennen guy.swennen@skynet.be SPa
Hugo Coveliers hugo@coveliers.be VB
Geert Lambert lambert@senators.senate.be ; geert.lambert@yucom.be SPIRIT
Helga Stevens senaat@helgastevens.be NVA
Martine Taelman dirkdb.mt@skynet.be; martine.taelman@skynet.be Open VLD
Hugo Vandenberghe mr.hvandenberghe@skynet.be ; hvandenberghe@senaat.cdenv.be CD&V
Pol Vandendriessche via website www.polvandendriessche.be CD&V
Anke Vandermeersch vandermeersch@senators.senate.be; info@ankevandermeersch.be VB
Tony Van Parys tony.van.parys@skynet.be; vanparys@senators.senate.be CD&V
Yves Buysse yves.buysse@skynet.be; buysse@senators.senate.be VB
Jurgen Ceder ceder@senators.senate.be; jurgen.ceder@telenet.be VB
Dirk Claes info@dirkclaes.be CD&V
Sabine de Bethune debethune@senators.senate.be CD&V
Nahima Lanjri nahimalanjri@senaat.cdenv.be; nahima.lanjri@stad.antwerpen.be CD&V
Els Schelfout schelfhout@senators.senate.be CD&V
Elke Tindemans elke.tindemans@telenet.be CD&V
Joris Vanhouthem vanhauthem@senators.senate.be VB
Myriam Vanlerberghe vanlerberghe@senators.senate.be SP.A - SPIRIT
André Van Nieuwkerke andre.vannieuwkerke@vlaamsparlement.be SP.A – SPIRIT
Marc Verwilghen senator@marcverwilghen.be Open VLD
Paul Wille paulwille@pandora.be Open VLD