terugkeren>>

 
 

In Vlaanderen zijn er momenteel zowat 200.000 alleenstaande gezinnen. Vier op vijf alleenstaande ouders zijn vrouwen. Bij hen is de werkloosheidsval groter en ze lopen ook een hoger risico om in de armoede terecht te komen. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport dat het Steunpunt Gelijkekansenbeleid, een consortium van de UHasselt en de Universiteit Antwerpen, opstelde in opdracht van Vlaams minister van Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt (sp.a).

In vergelijking met een aantal jaren geleden neemt ook het aantal alleenstaande vaders toe, maar in vergelijking met de alleenstaande moeders zijn ze in de minderheid. De alleenstaande vaders gaan sneller terug samenwonen of huwen dan alleenstaande vrouwen, zo toont het rapport aan.

De eenoudergezinnen bezetten een zwakkere economische positie en lopen ook een hoger risico om in de armoede verzeild te geraken. In BelgiŽ leeft meer dan twintig procent van de eenoudergezinnen onder de armoedegrens. Het onderzoeksrapport toont daarnaast ook aan dat twintig procent van de alleenstaande moeders jonger dan vijftig jaar, werkloos is. Voor
alleenstaande moeders is een herintreding op de arbeidsmarkt in de praktijk vaak erg moeilijk. Vooral laaggeschoolde vrouwen met jonge kinderen en met een beperkte werkervaring vormen een risicogroep. Zij worden geconfronteerd met een uiterst moeilijke combinatie arbeid en gezin, zo luidt het.

De bestaande beleidsmaatregelen om de combinatie arbeid en gezin voor alleenstaande moeders te vergemakkelijken, blijken niet doeltreffend genoeg. Zo maakt slechts 0,3 procent van de werkende alleenstaande moeders gebruik van de mogelijkheid om hun loopbaan volledig te onderbreken en heeft slechts 2,4 procent de loopbaan deeltijds onderbroken.

Bij werkende moeders met partners liggen deze percentages opmerkelijk hoger. Alleenstaande moeders kunnen het zich financieel nu eenmaal niet permitteren om gebruik te maken van deze tijdsmaatregelen, zo concluderen de onderzoekers./.SAG