terugkeren>>

 
 

De ministers van Arbeid, Sociale Zaken en Gezin van de Europese Unie zijn het erover eens dat de lage geboortecijfers - nu gemiddeld 1,5 kind per vrouw - onder meer het gevolg zijn van de moeilijke combinatie tussen werk en gezin. In een Duitse ontwerptekst waarover de ministers gisteren discussieerden, staat dat het niet langer aanvaardbaar is dat één ouder zijn job of loopbaan moet opgeven. Daarom is een betere omkadering van het gezin cruciaal, zei de Duitse minister voor het Gezin Ursula von der Leyen.

De ministers zijn het erover eens dat er een 'Alliantie voor het Gezin' moet komen die nieuwe impulsen geeft en waarbinnen de lidstaten met steun van de Commissie ervaringen uitwisselen.

Het initiatief moet gezien worden in het kader van de Europese lentetop van staatshoofden en regeringsleiders. Als die nadert, duiken er als bij toverslag van alle kanten sociale thema's op. Kort daarop verdwijnen ze samen met de krokussen weer voor een jaar. Destijds werd namelijk aan de Lissabon-strategie over de economische vernieuwing, waaraan de lentetop jaarlijks gewijd is, een sociaal luik gekoppeld. Maar dat werd volledig overwoekerd door het economische.

Ook de Duitse minster van Arbeid en Sociale Zaken, Franz Müntefering, hield gisteren na de raad een pleidooi voor een sterker sociaal Europa. Al is uitgerekend Duitsland tegen een geďntegreerd beleid. Berlijn wil niet verder gaan dan het vergelijken van het beleid van de verschillende lidstaten.

De Belgische minister Peter Vanvelthoven ondertekende samen met zeven collega's een verklaring voor een sociaal Europa waarin de fraude wordt aangepakt, voor strijd tegen de werkloosheid en voor het internationaal promoten van het Europese sociaal model.

Van onze redacteur Bernard Bulcke