terugkeren>>

 
  Traditioneel heeft CD&V een uitgebreid luik in zijn partijprogramma. De partij focust ditmaal op twaalf maatregelen die gezinnen het leven makkelijker moeten maken.

Het gaat onder meer om het optrekken van het bevallingsverlof van vijftien naar twintig weken, een hogere kinderbijslag, een verhoogde geboortepremie en een flexibel bevallingsverlof voor zelfstandigen.

Ook SP.A/Spirit heeft van de aandacht voor kinderen en gezin een cruciaal thema gemaakt in de verkiezingscampagne. De partij wil per kind één jaar ouderschapsverlof toekennen. Dat verlof moet worden opgenomen voor het kind twaalf jaar is.

Voorts pleit de partij voor flexibelere kinderopvang en stimulansen voor onthaalouders. In het plan zit ook een luik armoedebestrijding, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar eenoudergezinnen.

Open VLD houdt over zijn gezinsvoorstellen vandaag zelfs nog een persconferentie. De partij mikt vooral op een evenwicht tussen arbeid, gezin en persoonlijke ontwikkeling. Werknemers zouden bijvoorbeeld de mogelijkheid moeten krijgen om extra vakantiedagen te sparen door op andere dagen langer te werken.

Alleenstaanden met kinderen moeten het recht krijgen om flexibele arbeidstijden aan te vragen. Voorts moeten werknemers de keuze krijgen tussen een eindejaarspremie of extra vakantie en moet telewerken gepromoot worden.

Vlaams Belang is voorstander van een opvoedersloon voor de ouder die thuis blijft. De partij pleit voor drie jaar ouderschapsverlof en een volwaardig statuut voor onthaalouders. De partij wil ook een kostendekkende gezinsbijslag en wil grote gezinnen recht geven op een hoger stempelgeld of leefloon dan een kleiner gezin.

Ook Groen! wil het ouderschapsverlof optrekken tot één jaar per kind, op te nemen voor de achttiende verjaardag. De partij wil jonge gezinnen een hogere uitkering bij tijdskrediet geven dan ouders met oudere kinderen. Als beide ouders ouderschapsverlof nemen, wordt de duur daarvan verlengd met een 'vaderschapsbonus' van twee maanden. (wwi)

(wwi)