terugkeren>>

 
 

Een kaakslag voor gezinnen met kinderen Na 35 jaar zonder welvaartsaanpassing hebben de kinderbijslagen 40 procent aan koopkracht ingeboet. Daarom is een aanpassing voor de Gezinsbond prioriteit nummer één. Zo’n maatregel zou de situatie verbeteren voor alle gezinnen met kinderen. CD&V nam deze prioriteit op in het gezinsluik van haar verkiezingsprogramma. De belofte dat te realiseren, werd vaak herhaald, onder meer op 15 mei – Dag van het Gezin – toen de CD&V-partijvoorzitter te gast was op een studiedag van de Gezinsbond. De Gezinsbond ondersteunde die intentie in toespraken en teksten binnen en buiten de gezinsbeweging. Vaak werd naar het CD&V-engagement verwezen.

Gezinnen zijn bedrogen

Na het begrotingswerk waren wij eerst verbaasd, daarna erg boos en tenslotte diep teleurgesteld. We voelen ons bedrogen. Niet omwille van het geringe bedrag voor sociale maatregelen. Wij weten immers dat de federale middelen beperkt zijn. Maar binnen het voorziene budget van 340 miljoen euro was er voldoende ruimte om ook gezinnen met kinderen fatsoenlijk te behandelen. Met amper 6 procent van het beschikbare budget is dat hoegenaamd niet het geval. Men voorziet terecht 10 euro voor het jongste kind van zelfstandigen. Daar blijft nog een achterstand van 23 euro. Dat betreft echter minder dan 4 procent van de kinderen. Volledigheidshalve vermelden we de aalmoes van 2 euro per maand voor scholieren van 18 tot 24 jaar, maar voor alle anderen – nagenoeg 80 procent – is er helemaal niets. Alles inbegrepen bereiken we 0,5 procent(!) van het budget voor kinderbijslagen. Met een inflatie van 3 procent gaan de gezinnen met kinderen er op achteruit, het omgekeerde van het welvaartsvast maken van de kinderbijslagen. Dat is zonder meer een kaakslag voor wie kiest voor kinderen.

Verkiezingsbeloften breken, haalt geloofwaardigheid onderuit

Ook Open VLD gaat niet vrijuit. Zij zijn medeauteur van deze onvriendelijke behandeling van gezinnen met kinderen. Bovendien hebben zij samen met CD&V, hun belofte voor een verbeterd ouderschapsverlof – onze tweede prioriteit – ingeslikt. In Europa is de gemiddelde duur van het ouderschapsverlof 84 weken. Bij ons komen we niet verder dan 26 weken. Dat moét uitgebreid worden tot één jaar.
Dat de politiek in diskrediet is, heeft economische en ideologische oorzaken, maar ongetwijfeld ook morele. Het gemak waarmee politici verkiezingsbeloften naast zich neerleggen, voedt dat wantrouwen en roept vragen op: heeft men de intentie om verkiezingsprogramma’s te realiseren of zijn die enkel bedoeld om stemmen te winnen? We zijn aangeslagen door deze manier van doen, maar ondanks het wantrouwen moeten we verder. We zullen dan ook ingaan op uitnodigingen en voort initiatieven nemen en samenwerken. De gezinnen met kinderen verwachten dat van ons. Voor de samenleving zijn zij niet enkel de bron van leven, maar vooral de dragers van fundamentele waarden als gemeenschapszin en belangeloze inzet. Zij zijn de belangrijkste garantie voor de samenleving van morgen. We moeten hopen dat er een dag komt dat ook de partijen van de federale regering daarvan overtuigd zijn en rekenen erop dat de regering Leterme I de kinderbijslagen welvaartsvast maakt.
 
     
  http://www.gezinsbond.be