terugkeren>>

 
  Gezinsbond wil bijslag niet koppelen aan inkomen

Waarom krijgt een gezin met twee ouders en kinderen en een inkomen van minder dan 1.740 euro per maand, geen verhoging van zijn kinderbijslag en een eenoudergezin met dat inkomen wel?
Dat vraagt de Gezinsbond over de regeringsbeslissing om eenoudergezinnen per maand per kind 20 euro meer te geven.

De kinderbijslag moet een recht van het kind zijn. Die mag hoger zijn als de behoeften van het kind groter zijn: als het ouder wordt of een handicap heeft. Maar verlaagde bijslag geven omdat de ouders zelfstandigen zijn, of verhoogde bijslag toekennen omdat de ouders werkloos zijn, is fout. Kinderen van zelfstandigen en werklozen hebben evenveel behoeften en rechten. Als de werkloosheidsuitkering te laag is, moet men die optrekken, en daarvoor niet in de kinderbijslagkas graaien. De Gezinsbond is tegen een koppeling van de bijslag aan het inkomen of het statuut van de ouders, zegt Gezinspolitiek Secretaris Annemie Drieskens. (g.teg.)