terugkeren>>

 
  Aartsbisschop Silvano Tomasi, de permanente vertegenwoordiger van de Heilige Stoel bij de Verenigde Naties in Genève, roept de internationale gemeenschap op de rechten van kinderen en gezinnen wereldwijd beter te beschermen. Hij verwees daarvoor naar de VN-conventie voor de Rechten van het Kind, die er mee moet voor zorgen dat kinderen dezelfde en evenwaardige rechten krijgen als volwassenen.
"In vele gevallen", onderstreepte Mgr. Tomasi, "worden die rechten van kinderen door een gebrek aan wil, middelen, wettelijke bepalingen of een goed beleid niet toegepast, met vaak ernstige gevolgen voor de kinderen. Vaak zijn zij het eerste slachtoffer van hongersnoden en oorlogen." Nog te vaak wordt het recht op leven aan kinderen ontzegd wordt. Mgr. Tomasi leverde in dat verband vooral kritiek op de prenatale selectie, die in steeds meer landen wordt toegepast. Daarbij krijgen sommige kinderen geen recht om geboren te worden, omdat ze een handicap hebben of omdat het een meisje is. "Het allereerste recht van kinderen is geboren en opgevoed worden en welkom zijn  in een veilige familieomgeving, waar hun fysieke, psychologische en geestelijke groei verzekerd wordt. De overheid en de samenleving moeten concrete steun geven en de gezinnen in staat stellen hun taak uit te voeren." In dat verband herinnerde Mgr. Tomasi eraan dat de katholieke Kerk wereldwijd ruim 300.000 sociale, verzorgings- en opvoedingsinstellingen heeft, die zich dagelijks voor kinderen inzetten. "Kinderen zijn zowel onze zwakheid als onze hoop. Het blijft een grote uitdagingen voor de internationale gemeenschap om telkens weer hun rechten te verdedigen en elke vorm van geweld tegen hen te bestrijden."