terugkeren>>

 
  Levensduurte gestegen?

Persbericht van 4 juli 2008

Levensduurte gestegen? Laat kinderbijslagen volgen!

Door Roger Pauly, Algemeen Voorzitter GezinsbondVoor wie vandaag kinderen opvoedt, wordt het leven extra duurder en wordt de uitholling van het gezinsbudget nog bijkomend versterkt.

Door het ontbreken van welvaartsvaste aanpassingen verloren de kinderbijslagen meer dan 40 % aan koopkracht. Vandaag is er niet alleen nood aan een inhaalbeweging, maar ook en vooral aan een structurele maatregel die de kinderbijslagen blijvend welvaartsvast maakt.

Voor de Gezinsbond was en is dit een topprioriteit, die uiteindelijk ook in het regeerakkoord werd ingeschreven.

Concreet heeft men de koppeling van de kinderbijslagen aan de welvaart ingeschreven in het budget van de welvaartsenveloppe 2009-2010. Het is nu aan de sociale partners om binnen het sociaal overleg, dat straks opstart, de regering hierover te adviseren.

Als kostencompenserende tegemoetkoming zaten de kinderbijslagen voorheen niet in deze welvaartsenveloppe. Voor de gezinnen is het vooralsnog koffiedik kijken hoe men de welvaartskoppeling precies zal invullen. Er ligt geen norm of formule vast, die zegt wat ‘welvaartsvastheid' eigenlijk moet zijn. De Gezinsbond, als spreekbuis van de gezinnen, heeft wel een duidelijk idee hierover. Wij willen bovenop en los van de bestaande indexeringen jaarlijks een bijkomende welvaartsaanpassing van 2,91% voor alle kinderbijslagen verankerd zien.

De bedragen van de kinderbijslagen moeten, hoe dan ook, gelijke tred houden met het loonpeil én er moet een begin van inhaalbeweging zijn voor het verlies aan koopkracht in de voorbije decennia. Ons percentage voorziet beide elementen: we berekenden dat voor de welvaartsvastheid een aanpassing nodig is van 1,91 % en vragen daarenboven 1 % als inhaalbeweging.

De Gezinsbond zal dit in een schrijven aan de sociale partners toelichten en aan de politieke partijen verduidelijken hoe wij de welvaartsvastheid in de toekomst zien. We rekenen er op dat na alle koopkrachteisen die in  voorbije acties naar voren werden geschoven, ons voorstel ook effectief op tafel komt!

Brussel, 4 juli 2008