terugkeren>>

 
  “Moeders moeten in staat zijn om te kiezen tussen hun beroepsactiviteit of het gezin. En ook vaders moeten bij de opvoeding van kinderen betrokken zijn”, verklaarden de Oostenrijkse katholieke bisschoppen op het einde van hun lentebijeenkomst.
In het belang van zowel ouders als kinderen moet alles in het werk gesteld worden opdat moeders en vaders de keuzevrijheid zouden hebben. De bisschoppen dringen in het bijzonder aan op steun voor de inzet van moeders die thuisblijven tijdens de eerste levensjaren van hun kinderen