terugkeren>>

 
  Uit het rapport over de loonkloof dat het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen eerder deze week bekendmaakte, blijkt dat vrouwen in ons land gemiddeld 15 procent minder verdienen dan mannen. In hoeverre dat het gevolg is van regelrechte discriminatie, kan moeilijk uitgemaakt worden. Wat het instituut wél kon berekenen, was dat ongeveer de helft van de kloof verklaard kan worden door ,,objectieve'' factoren. Vrouwen zijn minder ambitieus in hun studie- en beroepskeuze dan mannen. Maar vooral: vrouwen, en zeker vrouwen met kinderen, nemen nog steeds een onevenredig groot deel van de zorg voor gezin en huishouden op zich. Om werk en gezin beter te kunnen combineren, gaan ze vaker deeltijds werken, kiezen ze een minder veeleisende baan en nemen ze vaker tijdskrediet en ouderschapsverlof dan hun man of partner. Daardoor bouwen ze een loopbaanachterstand op, waardoor ze minder carrièrekansen hebben, minder verdienen en, na hun loopbaan, ook een lager pensioen hebben.

De SP.A trekt naar de verkiezingen met het voorstel de maximumduur van het ouderschapsverlof op te trekken van de huidige drie maanden per ouder tot één jaar per kind, vrij te verdelen tussen moeder en vader. Maar daardoor dreigt, onbedoeld, de loonkloof tussen man en vrouw alleen maar toe te nemen. Want in de praktijk zal het er in veel gezinnen op uitdraaien dat mama een jaartje thuisblijft in plaats van drie maanden, terwijl papa rustig voortbouwt aan zijn carrière.

De zorg voor gezin en kinderen is een verantwoordelijkheid voor moeder én vader. Het wordt dus stilaan tijd dat vrouwen het zelf niet meer als vanzelfsprekend beschouwen dat zij hun beroepsloopbaan op een laag pitje zetten voor de kinderen, maar ook hun partner voor zijn verantwoordelijkheid stellen.

De overheid kan daarbij een zetje in de goede richting geven door, bijvoorbeeld, een ,,vaderbonus'' toe te kennen, zoals de Gezinsbond voorstelt: ouders die beiden hun recht op ouderschapsverlof uitoefenen, mogen een paar maanden meer opnemen, of krijgen een hogere uitkering.

Zo'n zetje is meer dan welkom. Want ook al stijgt het aantal mannen dat ouderschapsverlof neemt van jaar tot jaar, toch is er voor alle vijf mama's die een poosje hun loopbaan onderbreken om voor de kinderen te zorgen, nog altijd maar één ,,nieuwe papa'' die dat ook doet. En dat zijn er vier te weinig.