terugkeren>>

 
 

Vaders besteden gemiddeld een halfuur per dag aan hulp bij het huiswerk van hun kinderen. Moeders anderhalf uur.

Het onderwijstijdschrift Klasse en de pedagoog Hans Van Crombrugge, professor gezinspedagogiek aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, willen vaders meer bij de opvoeding betrekken en lanceerden de zogenaamde papaverklaring, onder de titel 'Verklaar je vader' (zie inzet). Een resem BV's zette al hun handtekening. En onze mannelijke politici?


Guy Verhofstadt (Open VLD)

De federale premier laat via zijn woordvoerder weten dat hij het 'een uitstekende verklaring' vindt en dat hij er ook achter staat. 'Maar hij zou het zeer ongeloofwaardig vinden als hij die zou ondertekenen. Hoe goed zijn intenties ook zijn, hij zal die engagementen in de praktijk nooit kunnen waarmaken'.


Patrik Vankrunkelsven

(Open VLD)

De senator is weduwnaar en vader van vier zonen, tussen 9 en 14jaar. Hij heeft de verklaring op de Klasse-site gelezen en meteen ondertekend. 'Ze is positief opgesteld, niet betuttelend.' Als alleenstaande vader helpt hij bij het huiswerk en gaat hij naar alle oudercontacten. 'Ik zie daar toch steeds meer vaders opduiken, weliswaar zelden zonder hun vrouw'. Maar naar de sportactiviteiten van de vier zonen gaat hij niet mee: 'Als je er vier hebt, en alleenstaande ouder bent, is dat quasi onmogelijk. Ze lijden daar niet onder. De oudste zou zelfs niet meer willen dat ik meega.'

'Tijd' is een relatief begrip, vindt de senator: 'Het politieke ambt schept ook mogelijkheden: ik ben er 's morgens altijd en ook 'savonds, tussen 18 en 20 uur, heb ik een venster waarbinnen veel mogelijk is.'

Hij denkt dat vaders niet alleen avontuurlijker zijn, maar ook wezenlijk een andere rol vervullen: 'Vaders vertegenwoordigen ook het gezag. Ik heb mij laten vertellen dat kinderen die zonder vader opgroeien, later soms moeite hebben met het aanvaarden van wetten en geboden in de samenleving. Daarom is het goed dat een verklaring vaders in brede zin doet nadenken over hun rol'.


Johan Vande Lanotte (SP.A)

De socialistische voorzitter is vader van een nieuwsamengesteld gezin, dat bestaat uit vier plus twee kinderen, tussen 17 en 26jaar. Nee, hij kan niet zeggen dat hij veel met ze bezig is geweest. 'Maar ik had altijd een specifieke taak: als ze ziek waren, ging ik met ze naar de dokter. Dat lukte, maar niet altijd.'

Helpen bij het huiswerk heeft hij amper gedaan: 'Ik ben daar te ongeduldig voor'. Toch tekent hij de papaverklaring met overtuiging. 'Een afspraak was een afspraak. Zo heb ik eens een kernkabinet gestopt op de verjaardag van een van de kinderen omdat ik beloofd had om met hen naar het basket te gaan. Een veiligheidsberaad vond in Gent plaats op een later uur omdat er eerst een bekerfinale basket was waarin de kinderen meespeelden. Laurette Onkelinx begreep dat en was bereid om daarvoor naar Gent te komen.'

Had hij achteraf gezien meer tijd met ze willen doorbrengen? Moeilijke vraag: 'Vroeger dacht ik van wel. Nu zie ik dat het hen ook goed heeft gedaan om redelijk autonoom op te groeien.'


Peter Vanvelthoven (SP.A)

De federale minister van Werk ondertekende de papaverklaring toen zijn dochter (12) en zoon (8) ze hem onder de neus schoven. 'Ze vinden dat ik wat meer moeite mag doen. Sinds ik minister ben, ben ik minder thuis. Lommel ligt ook zo ver van Brussel. Ik heb thuis wel de afspraak gemaakt dat ik ze of 's morgens probeer te zien of 's avonds. Ik doe mijn best, maar het lukt niet altijd.'

Voor het oudercontact op school blokkeert de minister altijd ruimte in zijn agenda. Huiswerk is doorgaans voor mevrouw Vanvelthoven. 'Behalve Latijn. Daar belt mijn dochter soms voor. De beide kinderen bellen geregeld, en dat betekent toch dat ze het leuk vinden om me te horen. Ze duiken ook soms op in het chatuurtje dat ik (met het publiek) houd.' Voorts mist hij amper de basketmatchen van zijn kinderen op zaterdag en gaan ze op zondag met hem mee, als hij verplichtingen heeft. 'Dan kunnen we in de auto bijpraten. Ze hebben nu naar aanleiding van de papaverklaring gevraagd om na afloop bij een cinema te stoppen. Die deal wil ik nakomen.'

De minister van Werk wijst erop dat steeds meer mannen ouderschapsverlof opnemen: 'Ze zijn met 20 procent nog altijd in de minderheid, maar het waren er in 2006 toch 30 procent meer dan het jaar voordien. Het beleid moet mogelijkheden scheppen. Gezinnen moeten zelf beslissen hoe ze de taken verdelen.'


Bart Dewever (N-VA)

Dat vindt ook de frontman van N-VA: 'Ouders doen er best aan om op voorhand ernstig met elkaar te praten over de verdeling van taken. Dat lijkt me belangrijker dan afwegen op een schaaltje wie wat doet. Het nut van zo'n papaverklaring ligt volgens mij veeleer in het feit dat ze beide ouders uitnodigt om eens stil te staan bij hun rol.'

De Wever heeft drie jonge kinderen, en er is een vierde op komst. Hij probeert betrokken te zijn bij hun opvoeding, maar geeft toe: 'Met een drukke baan die bovendien erg onvoorspelbaar is, is dat niet evident. Ik neem thuis wel het ochtendritueel voor mijn rekening: de kindjes uit bed halen, aan het ontbijt krijgen, pamper uitdoen, klaarmaken voor school... Het is het enige moment van de dag waarop ik zeker thuis ben en ik doe dat graag.'

De N-VA'er wijst erop dat zijn partij een rist maatregelen voorstelt om jonge ouders meer kansen te geven om werk en gezin te combineren, waaronder een verlenging van het moederschapsverlof (te verdelen tussen moeders en vaders) en een verhoging van het kindergeld.


Kris Peeters (CD&V)

De Vlaamse minister van Openbare Werken en Leefmilieu heeft een zoon van 13 en noemt zichzelf een family man. Hij ondertekent met plezier: 'Ik maak me graag vrij, hoe moeilijk ook, om met Karel te fietsen, naar de bib te gaan, films te bekijken, zijn schoolwerk op te volgen of zijn vele sportieve activiteiten. Ik probeer de afspraken daarrond getrouw na te komen. Maar de politiek is erg opslorpend. Het kan altijd beter.'


Pieter De Crem (CD&V)

Ook de christendemocratische fractieleider in de Kamer tekent de papaverklaring gezwind: 'Gezin en CD&V, dat is als het strand en de zee!' Maar vanwege beroepsredenen kan de taakverdeling in Aalter niet evenwichtig zijn: 'Dat is een bewuste keuze die mijn vrouw en ik samen hebben gemaakt. Maar al mijn schaarse vrije tijd gaat naar mijn gezin. Constantijn is 10, Alicia 9 en Victoria 5. We reizen samen, lezen samen dezelfde boeken, maken uitstappen, gaan zwemmen, voetballen, praten veel. En we voeren ook samen campagne!'

De Crem geeft toe dat het van zijn kant wat meer zou mogen zijn. En relativeert dan toch: 'Meer is daarom niet altijd beter.