terugkeren>>

 
  Afgelopen zaterdag traden de twee op als sprekers tijdens een congres met de titel ‘Het gezin, motor en toekomst van Europa’. Daarbij geselden zij het gezinsbeleid van de Duitse regeringscoalitie van CDU en SPD.


Deelname aan het ‘rechtse’ congres wordt Christa Müller in eigen kring niet in dank afgenomen. Zij ligt bovendien zwaar onder vuur vanwege haar pleidooi voor een zorgsubsidie van 1600 euro per maand voor ieder kind onder de vier jaar. Alleen daarmee zouden ouders een reële keuzemogelijkheid hebben tussen zorg en arbeid. Müller doet haar voorstel in haar recente boek met de uitdagende titel Jouw kind wil jou.

Haar standpunten en deelname aan het congres zijn inmiddels door vice-voorzitter Katina Schubert van Die Linke op de agenda van de partijraad gezet.

Müller werd buitengewoon hartelijk ontvangen op het congres in Beieren. “Ik ben blij dat wij zonder partijpolitieke barrières met elkaar kunnen praten”, zei bisschop Mixa ter verwelkoming. De ‘gezinsbisschop’ had eerder dit jaar krachtige steun van Müller gekregen toen hij zei dat de toenemende druk op moeders te gaan werken, vrouwen tot “broedmachines” reduceert.

In haar toespraak verweet Müller de coalitie van CDU en SPD kinderloosheid in de hand te werken. Voor ieder kind betalen ouders 77.000 euro meer aan belastinggeld dan dat zij ervoor terugkrijgen. Daarom bepleit zij een maandelijkse zorgsubsidie van 1600 euro per kind tot het vierde jaar, waarna tot 18 jaar 500 euro per maand kinderbijslag per kind zou moeten volgen.

Dit zou betaald moeten worden uit dividend- en vermogensbelasting en verhoogde successierechten.

Müller neemt niet alleen de financiële kant op de korrel. Volgens haar is er sprake van een coalitie tussen radicale feministen en de economie. Deze coalitie wordt gesteund door de politiek en krijgt veel gehoor in de media, terwijl de om het welzijn van kinderen bezorgde meerderheid niet aan het woord komt. “Ik wordt alleen maar gehoord omdat ik de vrouw van mijn man ben”, aldus Christa Müller, die een zoon van tien heeft. Zij is er van overtuigd dat de meerderheid van de bevolking thuis voor de kinderen zorgt en die zorg niet in vreemde staatshanden wil geven.


Bisschop Mixa zag zichzelf bevestigt in het gebruik van de term ‘broedmachine’. Hij onderstreepte dat hij met die term alleen de economische wens moeders zo snel mogelijk weer op de werkvloer te krijgen kritiseerde. De Kerk wil dat er een reële keuzemogelijkheid bestaat tussen zorg en arbeid, tussen de kinderen zelf opvoeden en kinderopvang.

Mixa hekelde de eenzijdige gezinspolitiek die zich concentreert op kinderopvang. De politiek zou zich moeten bezighouden met de noodsituaties van vrouwen waardoor zij zich gedwongen zien betaald werk te gaan doen. Het tweeverdienersgezin met de kinderen in de opvang mag niet door de overheid als ideologisch streefmodel worden gepromoot.

Echte keuzevrijheid is er pas voor ouders als zorg thuis en kinderopvang gelijkmatig worden vergoed. Volgens mgr. Mixa is het gezinsbeleid met name onder de vorige bondskanselier Gerhard Schröder verworden tot een gezinsvijandige ideologie en een feministische proeftuin. (KN/KNA)